Joukkuevoimistelu

JOUKKUEVOIMISTELUN LAJIESITTELY

 

Joukkuevoimistelu on perinteistä suomalaista - tämän päivän kansainvälisyyttä.
Joukkuelaji, taide- ja taitolaji, kansainvälinen kilpailulaji.

 

Joukkuevoimistelu on taitolaji, joka on kehittynyt suomalaisesta naisvoimistelusta. Laji on kansainvälistynyt hurjaa vauhtia. Ensimmäiset kansainväliset kisat järjestettiin vuonna 1997 ja virallisista maailmanmestaruuksista on kilpailtu vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2003 perustettiin Kansainvälinen joukkuevoimisteluliitto, IFAGG. 

Joukkuevoimistelu koostuu monipuolisista vartalon liikkeistä, tasapainoliikkeistä, hypyistä ja muista liikkeistä kuten käsi- ja jalkaliikkeistä sekä hyppelyistä. Joukkuevoimistelun kilpailuohjelma on liikkeiden ja musiikin muodostama taiteellinen ja urheilullinen kokonaisuus. Liikkeet suoritetaan jatkuvina, virtaavina sarjoina, joissa tulee esille liikesujuvuus ja esteettisyys. Laji vaatii voimistelijoilta kokonaisliikunnan lisäksi fyysisiä ominaisuuksia, hyvää koordinaatiota ja rytmitajua. Joukkuevoimistelulle on myös tunnusomaista ilmaisullisuus ja joukkueen suorituksen yhtenäisyys ja yhtäaikaisuus. Kilpailuohjelman pituus on 2.00–2.45 min kilpailusarjasta riippuen. Ohjelma suoritetaan 13 x 13 m kilpailualueella.

Joukkuevoimistelun kilpailujärjestelmä
 

Nuorimmat, alle 12-vuotiaat voimistelijat kilpailevat ja esiintyvät asematapahtumissa, joissa joukkueita ei laiteta järjestykseen eikä heille anneta pisteitä. Joukkueet arvioidaan ”arvien” toimesta ja jokainen joukkue saa kilpailuista mukaansa kirjallisen palautteen, missä arvioidaan esimerkiksi perusvoimistelutaitoja sekä ohjelman koreografiaa.


10-12-vuotiaiden
 joukkueilla on myös mahdollisuus osallistua kilpailuihin, joissa kilpaillaan keväisin vapaaohjelmilla ja syksyisin välineohjelmilla. Aina parillisina vuosina välineenä on naru ja parittomina vuosina pallo. 10-12 vuotiaiden kilpailuissa joukkueet arvostellaan tuomareiden antamien pisteiden mukaisesti kategorioihin. Kategorioita on yhteensä kymmenen. Kategoriarajat löytyvät osoitteesta http://www.voimistelu.fi/@Bin/4511937/10-12-vuotiaat+kategoriat+syksyst%C3%A4+2012+alkaen.pdf .


12-14-vuotiaiden
 joukkueilla on mahdollisuus valita, osallistuvatko he kilpasarjaan vai SM-sarjaan.
Molemmissa sarjoissa kilpaillaan keväisin vapaaohjelmalla ja syksyisin välineohjelmalla.

12-14-vuotiaiden kilpasarjassa syyskaudella väline on vapaavalintainen (naru, pallo tai vanne), kuitenkin niin, että koko joukkueella on sama väline. Kilpasarjassa joukkueet arvostellaan tuomareiden antamien pisteiden mukaan kategorioihin A-E, joiden rajat löytyvät osoitteesta http://www.voimistelu.fi/@Bin/3938221/tyttojenkilpasarjat_kategoriat_paivitetty2011.pdf. Kategoriaan A päässeitä joukkueita suositellaan siirtymään SM-sarjan puolelle kilpailemaan.

12-14-vuotiaiden SM-sarjassa välineenä on kaikilla joukkueilla vanne. Kilpailuissa 12-14-vuotiaiden SM-sarjan joukkueet laitetaan järjestykseen tuomariston antamien pisteiden mukaan. Pisteet jakautuvat seuraavasti: Sommittelun tekninen (TV) 6,0 sommittelun taiteellinen (AV) 4,0 ja suoritus (EXE) 10,0. Maksimipistemäärä on siis 20,0 pistettä. Alle 13,0 pistettä saaneita joukkueita suositellaan siirtymään kilpasarjaan.


14-16-vuotiailla
on vaihtoehtoina 14-16-vuotiaiden (junioreiden) kilpasarja tai SM-sarja. Molemmissa sarjoissa kilpaillaan keväisin vapaaohjelmalla ja syksyisin välineohjelmalla.

Junioreiden kilpasarjassa kilpaillaan syksyisin vapaavalintaisella välineellä (naru, pallo, vanne, keilat, nauha). Kilpailuissa joukkueet saavat pisteet, joiden mukaan heidät laitetaan paremmuusjärjestykseen. Sommittelun teknisestä (TV) maksimipistemäärä on 5,0 sommittelun taiteellisesta (AV) 6,0 ja suorituksesta (EXE) 12,0. Yhteensä pisteitä voi siis saada 23,0. Joukkueen saadessa pisteitä yli 20,0 suositellaan heitä siirtymään SM-sarjaan.

Junioreiden SM-sarjassa joukkueet kilpailevat syksyisin välineenä keilat. Kilpailuissa joukkueet saavat pisteet, jotka jakautuvat seuraavasti: TV 6,0 AV 4,0 EXE 10,0 Yht. 20,0. Alle 12,0 pistettä saaneita joukkueita suositellaan siirtymään kilpasarjan puolelle.


Yli 16-vuotiaiden
joukkueet voivat osallistua joko kilpasarjan tai SM-sarjan kilpailuihin.

Kilpasarjassa kilpaillaan joko 16-18-vuotaiden noviisien tai yli 16-vuotiaiden naisten sarjassa. Syyskaudella kilpailuväline on vapaavalintainen (naru, pallo, vanne, keilat, nauha). Joukkueet laitetaan paremmuusjärjestykseen tuomariston antamien pisteiden mukaisesti. Maksimipistemäärä on 23,0 pistettä, mikä koostuu sommittelun teknisestä 5,0 sommittelun taiteellisesta 6,0 sekä suorituksen 12,0 pisteestä. Kilpailuissa yli 20,0 pistettä saaneita joukkueita suositellaan siirtymään SM-sarjaan.

SM-sarjassa kilpaillaan 16-18-vuotiaiden tai  yli 16-vuotiaiden naisten sarjassa. Syksyisin kilpailuihin osallistutaan välineohjelmalla, jossa väline on vapaavalintainen (naru, pallo, vanne, keilat tai nauha). Naisten SM-sarjassa joukkueet saavat suorituksestaan pisteet (TV 6,0 AV 4,0 EXE 10,0 yht. 20,0), joiden mukaan joukkueet laitetaan järjestykseen. Joukkueen saadessa pisteitä alle 12,0 suositellaan heitä siirtymään noviisien tai naisten kilpasarjaan.