Laatukäsikirjat

Minivalmennus, 3-6-vuotiaat

Ryhmäkoko:
10-20 lasta
1 vastuuvalmentaja
1-2 apuvalmentajaa

Toiminnan kuvaus:
Minivalmennus -ryhmä on ensimmäinen askel kohti seuramme kilpa- ja valmennuspuolen joukkueita. Minivalmennusryhmiä on tarjolla sekä joukkuevoimistelussa että kilpa-aerobicissa. Minivalmennusryhmäläisten treenit kestävät yhden tunnin ja harjoittelu sisältää perusliikuntataitojen lisäksi lajitaitojen harjoittelua, unohtamatta leikinomaisuutta! Minivalmennusryhmät osallistuvat Asematapahtumiin sekä seuran näytöksiin ja muihin esiintymisiin mahdollisuuksien mukaan.

Opetussuunnitelma:
Valmentaja tekee ryhmälle kausisuunnitelman joka kausi. Kausisuunnitelmasta tulee käydä ilmi, mitä ominaisuuksia kehitetään tai painotetaan ja mitä tavoiteliikkeitä kaudeksi asetetaan. Jokaisen harjoituskerran tulee olla ennalta suunniteltu. Harjoittelun tulee olla monipuolista ja jokaisen voimistelijan henkilökohtaiset ominaisuudet otetaan harjoittelussa huomioon. 

Vaatimukset ohjaajalta:
Minivalmennusryhmien vastuuvalmentajat ovat seurassamme kokeneita valmentajia. Heillä on takana useamman vuoden voimistelu- sekä valmentajakokemus ja he ovat käyneet Voimisteluliiton valmentajakoulutuksia. Harjoituksissa valmentajan tulee osata ottaa huomioon jokainen lapsi sekä kannustaa ja ohjata heitä eteenpäin positiivisessa hengessä.

 

Valmennus, 6-12-vuotiaat

Ryhmäkoko:
20-30 lasta
1 vastuuvalmentaja
1-2 apuvalmentajaa

Toiminnan kuvaus:
Alle 12-vuotiaiden valmennusryhmissä harjoittelu on monipuolista, painottuen lajitaitojen tavoitteelliseempaan harjoitteluun. Harjoitusten kesto on joukkueesta riippuen 1-3 tuntia ja harjoituskertoja viikkossa on 1-4. Myös baletti kuuluu olennaisena osana harjoitteluun. 6-10-vuotiaiden lasten joukkueet osallistuvat Asematapahtumiin sekä seuramme näytöksiin ja muihin esiintymisiin mahdollisuuksien mukaan. 10-12-vuotiaiden joukkueet osallistuvat joukkuevoimistelun kilpailuihin 10-12-vuotiaiden sarjassa. Kaikkien 10-12-vuotiaiden voimistelijoiden suositellaan käyvän fysioterapeutin lihastasapainokartoituksissa kerran vuodessa. 

Voimistelijoilla on mahdollisuus harjoitella joukkuevoimistelun ohella myös rytmistä voimistelua kerran tai kaksi kertaa viikossa.

Opetussuunnitelma:
Valmentajan sekä ryhmän toimintaa ohjaavat pitkän tähtäimen suunnitelma sekä joka kausi tehtävät kausisuunnitelmat. Kausisuunnitelmista tulee käydä ilmi harjoittelun kausittaiset painopisteet sekä ryhmän yhteiset ja jokaisen voimistelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Kausisuunnitelma jakautuu viikkosuunnitelmiin, joista käy ilmi, mitä missäkin harjoituksessa tehdään. Jokaisen harjoituksen tulee olla ennalta suunniteltu. Harjoittelussa tulee ottaa huomioon jokaisen voimistelijan henkilökohtaiset ominaisuudet.

Vaatimukset valmentajalta:
Alle 12-vuotiaiden ryhmissä toimivat valmentajat ovat seurassamme kokeneita valmentajia. Vastuuvalmentajalla tulee olla Svolin 2-tason valmentajakoulutus sekä kokemusta lajin harrastamisesta ja valmentamisesta useampia vuosia. Jokaisessa harjoituksessa valmentajan tulee huomioida jokainen voimistelija tasapuolisesti ja antaa heille kannustavaa sekä eteenpäin vievää palautetta.

 

Valmennus, yli 12-vuotiaat

Ryhmäkoko:
8-20 voimistelijaa
1 vastuuvalmentaja
1-3 apuvalmentajaa

Toiminnan kuvaus:
Yli 12-vuotiaiden valmennusryhmissä harjoittelu on haasteellista ja voimistelijoiden taidot sekä fyysiset ominaisuudet huomioon ottavaa. Harjoittelu on monipuolista, mutta painottuu joukkuevoimistelun lajitaitojen harjoitteluun. Harjoittelua tukevat säännöllinen testaus ja lihashuolto: Kaikkien yli 12-vuotiaiden voimistelijoiden tulee käydä fysioterapeutin lihastasapainokartoituksissa kerran vuodessa. Yli 12-vuotiaiden valmennusryhmissä harjoituksia kertyy joukkueesta riippuen 3-6 kertaa viikossa, 2-4 tuntia kerrallaan. Harjoitusmäärään voi sisältyä joukkueesta riippuen mm. balettia, tanssia tai pilatesta. Myös aamuharjoitteluun on mahdollisuus. Yli 12-vuotiaiden joukkueet osallistuvat joukkuevoimistelun kilpailuihin joko SM-sarjassa tai kilpasarjassa. 

Voimistelijoilla on mahdollisuus harjoitella joukkuevoimistelun ohella myös rytmistä voimistelua kerran tai kaksi kertaa viikossa.

Opetussuunnitelma:
Harjoittelu etenee pitkän tähtäimen suunnitelman ja joka kausi tehtävien kausisuunnitelmien mukaisesti. Kausisuunnitelmasta tulee käydä ilmi harjoittelun painopistealueet sekä joukkueen ja voimistelijoiden henkilökohtaiset tavoitteet. Joukkueen harjoittelua tulee eriyttää ottaen huomioon voimistelijoiden omat tavoitteet sekä kehityskohdat. Kausisuunnitelma jakautuu viikkosuunnitelmiin, joista muodostuu jokaiselle treenikerralle oma suunnitelma. Jokaisen harjoituskerran tulee olla etukäteen suunniteltu ja jokaisen treenin tulee olla osa suurempaa kokonaisuutta, joka tukee voimistelijoiden kehittymistä. Jokaisella harjoitteella tulee olla tarkoituksensa, joka valmentajan tulee pystyä perustelemaan.

Vaatimukset valmentajalta:
Yli 12-vuotiaiden ryhmissä toimivat valmentajat ovat seurassamme kokeneita valmentajia. Vastuuvalmentajalla tulee olla vähintään Svolin 2-tason valmentajakoulutus sekä kokemusta lajin harrastamisesta ja valmentamisesta useampia vuosia. Jokaisessa harjoituksessa valmentajan tulee ottaa huomioon jokainen voimistelija sekä kannustaa heitä eteenpäin rakentavan palautteen voimin.